4971
4976
4975
4973
4826
4825
4824
Onze oriëntatie: de milieurichtlijnen

Onze oriëntatie: de milieurichtlijnen

  1. Pretentie ReboPharm let er bij zijn bedrijfsmatig handelen steeds op dat de grondbeginselen van milieubescherming worden nageleefd en dat spaarzaam en bewust van bronnen gebruik wordt gemaakt. Als toekomstgerichte groothandel voor veterinaire producten zijn wij ons bewust van onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid en optimaliseren wij voortdurend onze processen om aan onze eigen hoge eisen te kunnen voldoen.
  2. Bronnen Wij maken spaarzaam en met een duidelijk doel gebruik van energie, water, materiaal en grond. Voor ReboPharm betekent dit vooral een bewuste omgang met de weersafhankelijke airconditioning in ons magazijn en op kantoor evenals een milieubewust en vakkundig gebruik van onze verlichting.
  3. CO2-voetafdruk Wij zorgen ervoor dat onze CO2-voetafdruk steeds kleiner wordt. Daarom betrekken wij stroom en gas uit hernieuwbare energiebronnen. Door speciale rijlessen scholen wij onze buitendienstmedewerkers in een ecologischer en economischer rijstijl die leidt tot een significant gereduceerde uitstoot.
  4. Verpakking Wij stellen hoge eisen aan de verpakking van onze goederenzendingen: wij willen meer dan slechts voldoen aan regelgeving en kwaliteitscriteria en onze verpakkingen zoveel mogelijk reduceren en gebruikelijk materiaal vervangen door biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Bij de keuze van de juiste afmeting van de verpakking worden wij ondersteund door speciale Software.
  5. Digitalisering ReboPharm ziet digitalisering als een kans voor papierloze, ecologische bedrijfsprocessen. Wij verzenden onze facturen zoveel mogelijk digitaal naar onze klanten en in ons magazijn vindt de samenstelling van de orders volledig zonder documenten plaats met behulp van een scanner en moderne software voor het voorraadbestand. Indien het gebruik van papier niet kan worden vermeden, gebruiken wij gerecycled papier zo efficiënt mogelijk door tweezijdig te printen.
  6. Afval Wij streven ernaar om afval zoveel mogelijk te vermijden of te reduceren. Zowel op kantoor als in het magazijn wordt onvermijdbaar afval grondig gescheiden en voor een milieuvriendelijke verwijdering gezorgd.
  7. Communicatie Wij maken onze milieubeschermende maatregelen zowel intern als naar buiten toe actief bekend en hopen zo anderen te motiveren om ook actief te worden. De ecologische organisatie van onze bedrijfsprocessen wordt ondersteund door een voortdurende voorlichting en scholing van onze medewerkers. Het is ons doel om zowel beroepsmatig als ook privé tot ecologisch handelen aan te zetten.
  8. Voorschriften ReboPharm houdt zich vanzelfsprekend aan de voorschriften op het gebied van milieubescherming die gelden voor ons bedrijf. En wij zullen trachten een stap verder te gaan, indien dit bedrijfsmatig en ecologisch zinvol is.
  9. Investeringen Bij aanschaffingen, uitbreidingen en investeringen houden wij behalve met economische aspecten ook steeds rekening met duurzame ecologische effecten. Het is ons doel om de groei en uitbreiding van ReboPharm zo duurzaam mogelijk vorm te geven.