4971
4976
4975
4973
4972
4826
4825
Steeds een stap verder – voor ons milieu.

Steeds een stap verder – voor ons milieu.

De gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor het milieu willen wij zoveel mogelijk beperken. Daar wij ons voortdurend willen verbeteren, nemen wij deel aan het programma Ökoprofit NRW, een advies- en kwalificatieprogramma in Noordrijn-Westfalen (NRW) dat ons helpt bij de invoering van een omvattend bedrijfsmatig milieumanagement. Het doel van Ökoprofit is om samen met de deelnemende bedrijven flexibele oplossingen te ontwikkelen waardoor duurzaam handelen mogelijk wordt en tegelijkertijd de bedrijfskosten dalen.

In het kader van Ökoprofit organiseren wij in ons bedrijf verschillende workshops over relevante milieuthema’s zoals energie en afval. Bovendien laten wij ons helpen door ervaren milieuadviseurs die ons door middel van bedrijfsbezichtigingen en met voorstellen adviseren. Het opstellen van onze milieurichtlijnen is een deel van het Ökoprofit programma en het is ons doel om aan het einde van het programma door een beoordelingscommissie te worden erkend als Ökoprofit bedrijf.

Centrale thema’s bij ons werk binnen het programma zijn het reduceren van energieverbruik en CO2- uitstoot, het reduceren van verpakkingen en het zoeken naar ecologische alternatieven, het verminderen van ons papierverbruik en een algemeen spaarzame omgang met bronnen binnen ons bedrijf, bijvoorbeeld door scholing van het personeel over een doelgericht gebruik van airconditioning en verwarming. Wij hebben reeds goede resultaten behaald, maar rusten niet op onze lauweren: wij concentreren ons op het volgende doel.