4971
4976
4975
4973
4826
4825
4824

Privacy

Gegevensbescherming

INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE PRIVACYVERKLARING Wij van ReboPharm Arzneimittelvertriebsgesellschaft mbH willen u graag een zo goed mogelijke ervaring met ReboPharm en uw producten bieden. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de verbetering van onze producten en diensten. De onderhavige privacyverklaring is bedoeld om u een helder overzicht te verschaffen over de wijze waarop wij gebruikmaken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, alsmede over onze belofte deze te beschermen, over uw rechten en mogelijkheden om u persoonsgegevens te controleren en uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Bovendien wordt hierin uiteengezet welke persoonsgegevens wij van u vastleggen, wanneer u onze websites of de webshop bezoekt, hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en aan welke derden wij deze kunnen doorgeven. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de verschillende doeleinden die hierna nader worden beschreven.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

ReboPharm Arzneimittelvertriebsgesellschaft mbH
Schlavenhorst 6
46395 Bocholt

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) vaststelt.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, tot wie u zich kunt richten indien u informatie wenst of vragen hebt: Sven Querbach, e-mail: dsb@rebopharm.de

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U VASTLEGGEN “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op uw persoon en aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, hetzij onafhankelijk, hetzij in combinatie met andere voor ons beschikbare informatie. Rebopharm verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens over u, met inbegrip van de volgende gegevens (indien van toepassing): Wanneer u gebruik maakt van onze producten en diensten, zullen wij persoonsgegevens van u verzamelen (op het moment van vastlegging zullen wij mededelen welke informatie noodzakelijk is en welke gegevens u vrijwillig kunt verstrekken), verwerken en gebruiken, hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw postadres, handelscertificaat, bekwaamheidsattest, farmaceutisch certificaat of groothandelsvergunning, betaalgegevens, uw e-mailadres, documentatie van onze correspondentie met productvoorkeuren, overzicht van gedane aankopen bij Rebopharm, zo nodig een wachtwoord.

RECHTSGRONDEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING Als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van precontractuele of contractuele doeleinden geldt art. 6, lid 1, sub b) en c) AVG. Voor zover wij door de verwerking eigen belangen behartigen ten behoeve van de bescherming van onze systemen of de statistische analyse van verkoopwaarden geldt art. 6, lid 1, sub f) als rechtsgrond.

INFORMATIEBRONNEN Bij de meeste informatie die wij over u verzamelen gaat het om persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons hebt medegedeeld, bijvoorbeeld via onze website, onlineshop, bij telefonische bestellingen of persoonlijk contact etc.

INFORMATIE DIE WIJ AUTOMATISCH VASTLEGGEN Voor de bewerking en analyse ziet Rebopharm uitdrukkelijk af van analysesystemen die zijn bedoeld voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden. Uw persoonsgegevens met inbegrip van uw gebruikersgedrag op onze websites worden uitsluitend intern verwerkt. Wij maken gebruik van een self-hosted procedure van Motomo (motomo.org), een transparante oplossing in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. Hierna wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen indien u actief bent op onze websites en hoe wij deze gegevens gebruiken:

Websites & live-chat: Wij leggen vast welke websites van Rebopharm u bezoekt en hoe vaak u dat doet. Tijdens een bezoek aan een van onze websites worden gegevens door uw browser naar onze server doorgestuurd. Op deze wijze verzamelen wij persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, datum, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, referrer URL (de website die de bezoeker daarvoor heeft bezocht), de op onze website bezochte pagina’s, informatie over het apparaat en de browser (bijv. browsertype en -versie, besturingssysteem etc.), chathistorie (bij deelname aan live-chats).

Cookies en soortgelijke instrumenten: Wij maken gebruik van verschillende technologieën om informatie vast te leggen en op te slaan, wanneer u onze websites bezoekt. Hiertoe behoort ook het plaatsen van een of meer cookies of andere instrumenten op uw apparaat.

BEOORDELING VAN ONZE ONLINESHOP Voor de beoordelingsfunctie op deze website wordt behalve uw commentaar ook het tijdstip van de beoordeling, uw e-mailadres en de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Door onze beoordelingsfunctie worden de IP-adressen opgeslagen van de gebruikers die commentaren plaatsen. Daar wij commentaren op onze website niet controleren voordat deze worden geplaatst, hebben wij deze gegevens nodig om in geval van inbreuken, zoals beledigingen of propaganda, te kunnen optreden tegen de auteur ervan. Als gebruiker van de website kunt u zich na aanmelding abonneren op beoordelingen. U ontvangt een bevestigingsmail, zodat wij kunnen nagaan of u de bezitter van het betreffende e-mailadres bent. U kunt zich op elk gewenst moment via een link in de informatiemails weer afmelden voor deze functie. De gegevens die bij het aanmelden voor de beoordelingen zijn verstrekt worden in dit geval gewist; wanneer u deze gegevens voor andere doeleinden en op een andere plaats (bijv. bij de aanmelding voor de newsletter) aan ons hebt doorgegeven, blijven deze echter bij ons opgeslagen. De beoordelingen en de daaraan gekoppelde gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website, totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben als aanbieder van deze site geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de plaatsen die op onze website staan vermeld. Overdracht vindt enkel plaats wanneer u als bezoeker van onze website gebruik maakt van deze functie. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

HOE WIJ GEBRUIKMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS Wij gebruiken en analyseren uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de verschillende onderstaande doeleinden (indien van toepassing):

Verbetering van onze producten en diensten: Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor het aanmaken van uw klantprofiel, om beter te kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze producten en diensten, om voor u interessante en relevante producten en diensten te ontwikkelen en om de producten en diensten die wij u aanbieden te personaliseren. De persoonsgegevens die wij van de andere bovengenoemde bronnen kunnen verzamelen, zullen worden gebruikt in het formaat waarin wij deze ontvangen, evt. gecombineerd met persoonsgegevens die wij van u of van andere interne of externe bronnen ontvangen.

Afhandeling van uw bestelling: Wij gebruiken de hierboven beschreven relevante persoonsgegevens (met inbegrip van uw naam, adres en betaalgegevens) om uw bestelling uit te voeren en af te leveren en om u te informeren over de status van uw bestelling.

Klantenservice: Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice (of wanneer onze klantenservice contact met u opneemt), gebruiken wij persoonsgegevens zoals uw bestelgegevens en contacthistorie om uw verzoek in behandeling te nemen en u een zo goed mogelijke service te verlenen.

Producten en diensten, klantencontact en aanbiedingen van Rebopharm: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te voorzien van de producten en diensten die u bij ons hebt aangevraagd, zoals reclameacties. Dit omvat eventueel ook het gebruik van uw persoonsgegevens voor deelname aan promotieacties en het gebruik van uw contactgegevens voor evenementen. Wanneer u een ReboPharm account aanmaakt voor de onlineshop, zullen wij uw contactgegevens gebruiken om u een welkomst e-mail toe te sturen ter bevestiging van uw gebruikersnaam en wachtwoord, om te reageren op uw aanvragen en om u servicegerelateerde aankondigingen te sturen. Bovendien gebruiken wij uw gegevens om uw account aan te maken en te beheren.

Daarnaast gebruiken wij de informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt om uw voorkeuren beter te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren en om ons aanbod op uw behoeften af te stemmen. Deze gegevens wordt gecombineerd met die van interne afdelingen van ReboPharm zodat zinvolle en correcte informatie kan worden aangeboden.

Marketing: Als u zich aanmeldt voor een newsletter van ReboPharm, een ReboPharm account aanmaakt, online een product of dienst bestelt, feedback geeft of onze website gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om een profiel aan te maken op basis van de informatie die wij over u hebben, zodat wij u kunnen voorzien van relevante informatie.

Wij maken uw profiel aan die zo goed mogelijk past bij uw voorkeuren en uw persoon, zodat wij gepersonaliseerde reclame en newsletters kunnen sturen alsmede voor opinieonderzoek. Hieronder vindt u een beschrijving van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken.
Wat voor soort informatie: De wijze waarop u met ons communiceert via de hierboven beschreven kanalen en de informatie die we in dit verband van de afzonderlijke kanalen verzamelen, levert ons waardevolle informatie op over uw interesses en voorkeuren. Hierdoor kan ReboPharm u eenvoudiger en op passender wijze van dienst zijn.

Om meer te weten te komen over u en uw interesses, analyseren we uw interacties met ons aan de hand van verschillende soorten informatie zoals hierboven beschreven. In het bijzonder kunnen we de door ons verzamelde informatie combineren met informatie die door derden is verzameld. Als u ermee hebt ingestemd dat wij u marketingmededelingen sturen, gebruiken wij de informatie die u ons hebt verschaft bij de interactie met ons, om u gepersonaliseerde marketingmededelingen over producten of diensten, evenementen en promoties van Rebopharm toe te sturen. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens bovendien samenvoegen met die van anderen om uitgebreide rapporten op te maken over de wijze waarop klanten onze producten en diensten gebruiken en hoe zij onze producten en diensten ervaren. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven. Verdere verwerking van deze rapporten vindt geanonimiseerd plaats.

Gebruikte kanalen: Wij sturen u direct marketing mededelingen via het kanaal dat u hebt gekozen, zoals bijv. e-mail, telefoon of social media. Soorten mededelingen: De mededelingen die wij u sturen worden overeenkomstig uw individuele voorkeuren en interesses gepersonaliseerd en aangepast. Deze gepersonaliseerde mededelingen worden aan de hand van analysegegevens door ons opgesteld. Dergelijke direct marketingcommunicatie kan informatie bevatten over onze producten en diensten, evenementen, promoties van ReboPharm en nieuws over ReboPharm. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we deze kanalen ook gebruiken voor opinieonderzoek (bijvoorbeeld door u te vragen deel te nemen aan een enquête) en om meer te weten te komen over uw ervaringen met ReboPharm en om deze te verbeteren, onder andere door het versturen van gepersonaliseerde berichten.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging ervan.

BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van vijf jaar na uw laatste interactie met ons, zoals de datum van de verwijdering van uw account, uw laatste aankoop, uw laatste gebruik van een van onze apps of uw laatste andere contact of interactie, tenzij een langere of kortere bewaartermijn wettelijk is vereist of noodzakelijk is wegens een juridische procedure of anderszins voor een bepaald doel conform geldend wetgeving dan wel deze termijn niet mogelijk of redelijk is om technische of organisatorische redenen. In dat geval zullen wij passende maatregelen nemen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe ReboPharm uw persoonsgegevens voor een specifiek doel en gedurende de vereiste periode bewaart: Uw persoonsgegevens die bij een aankoop zijn verzameld slaan wij op voor de duur van de belastingrechtelijk voorgeschreven periode. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor een korter periode bewaren, ingeval u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen. In een dergelijk geval zal ReboPharm zich inspannen om uw persoonsgegevens binnen een termijn van maximaal één maand na het desbetreffende verzoek te verwijderen. Informatie die uitsluitend in het kader van een reclameactie wordt verzameld, wordt maximaal één maand na het einde van de betreffende reclameactie bewaard.

INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS Tenzij anders vermeld, worden uw persoonsgegevens door ons in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin wij uw persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) moeten doorgeven, dat niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgt als het land waarin u doorgaans onze producten en/of diensten gebruikt. In dergelijke gevallen zullen wij redelijke stappen ondernemen om een passende bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dergelijke stappen omvatten doorgaans de controle van de gegevensbeveiliging bij alle ontvangers en het sluiten van overeenkomsten met deze ontvangers om te waarborgen dat zij dezelfde of vergelijkbare passende technische en organisatorische maatregelen toepassen als ReboPharm, zodat uw gegevens adequaat worden beschermd.
Met dienstverleners: Wij zullen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen. Wij sturen bijvoorbeeld uw bestelling naar onze logistieke dienstverlener om uw levering te verwerken of uw adres naar de fabrikant van producten in geval van een rechtstreekse levering. Wij eisen van deze derden, en wij controleren de naleving ervan, dat zij zich houden aan strikte regels bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van de verplichting om uw persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

MET JUSTITIE EN RECHTSHANDHAVINGSAUTORITEITEN ReboPharm maakt persoonsgegevens openbaar, wanneer dit wettelijk of in het kader van een gerechtelijke procedure is vereist, ten behoeve van rechtsbedeling, de bescherming van uw fundamentele belangen, in het kader van onderzoeken door rechtshandhavings- of toezichthoudende autoriteiten, ter bescherming van het eigendom en de rechten van ReboPharm, van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de websites of op grond van een rechtsgeldig bevel van een rechter of handhavingsinstantie.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden en sommige van onze diensten kunnen u toegang geven tot diensten van derden. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop de websites en diensten van derden uw persoonsgegevens verwerken. De websites en diensten van derden worden niet door ons gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en diensten van derden of hun handelswijze inzake gegevensbescherming. Leest u a.u.b. de privacyverklaringen op de websites van derden, die u via onze websites bezoekt of met betrekking tot diensten van derden, waartoe u via ons toegang hebt.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS Van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens maken wij jegens u geen geheim en wij hebben mechanismen geïmplementeerd zodat u aan u toekomende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens vrij kunt uitoefenen.

TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE EN WISSING VAN PERSOONSGEGEVENS Wanneer u producten of diensten bij ons hebt besteld en een account hebt aangemaakt, hebt u via een van onze websites toegang tot een aanzienlijk deel van uw persoonsgegevens. Onze websites bieden u doorgaans de mogelijkheid om de u betreffende informatie waarover wij beschikken, aan te vullen, bij te werken of te verwijderen. Indien deze door ons bewaarde persoonsgegevens niet beschikbaar zijn op onze website, kunt u via het contactadres aan het einde van deze privacyverklaring kosteloos de desbetreffende informatie opvragen. Na ontvangst van uw aanvraag en voldoende informatie voor de bevestiging van uw identiteit, zullen wij u een kopie toezenden van de u betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken en ten aanzien waarvan u een wettelijk informatierecht bezit. Bovendien bevestigen wij de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt, de ontvangers ervan en de herkomst van de informatie. U kunt ons te allen tijde schriftelijk verzoeken om wijzigingen van bepaalde persoonsgegevens die u onjuist acht of om uw persoonsgegevens niet beschikbaar te maken, te wissen of op andere wijze te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw persoonsgegevens bijwerken, niet beschikbaar maken of verwijderen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. U kunt ReboPharm te allen tijde verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw aanvraag in overweging nemen en, zo nodig, zoals boven beschreven overeenkomstig de toepasselijke wetgeving uitvoeren.

OPT-OUT EN AFMELDING VOOR MARKETINGMEDEDELINGEN Onze marketingcommunicatie bevat een eenvoudige mogelijkheid waarmee u zich kunt afmelden voor toekomstige mededelingen, zoals bijvoorbeeld een afmeldlink. U kunt zich afmelden voor bepaalde kanalen (bijvoorbeeld e-mail of SMS) aan de hand van de informatie in de mededeling die u via een specifiek kanaal hebt ontvangen of in de instellingen van uw ReboPharm account. Let op: Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingmededelingen zoals hierboven beschreven, worden uw persoonsgegevens verder door ons verwerkt, in het bijzonder om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen. Wij zullen uw persoonsgegevens echter niet meer gebruiken om u gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde marketingmededelingen toe te zenden. Als u niet wilt dat wij deze verwerking geheel of gedeeltelijk voortzetten, kunt u handelen zoals beschreven in de vorige alinea.

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING ReboPharm zet zich in voor de naleving van de beginselen inzake privacy en gegevensbescherming. Daarom voeren wij regelmatig een controle van onze online-privacyverklaring door om te waarborgen dat deze correct en duidelijk zichtbaar op de websites wordt weergegeven en passende informatie bevat over uw rechten en onze verwerkingsactiviteiten, alsmede overeenstemt met de toepasselijke wetgeving en zodanig wordt omgezet. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om deze up-to-date te houden, aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot het internet, en als waarborg voor een voortdurende naleving van de toepasselijke wetgeving. Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen middels een mededeling op onze websites en/of in onze mobiele apps alsmede door een geactualiseerde versie van deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, de uitoefening van uw rechten of over onze privacyverklaring, kunt u als volgt contact met ons opnemen: ReboPharm Arzneimittelvertriebsgesellschaft mbH Schlavenhorst 6 46395 Bocholt Tel: 02871/2596-0 datenschutz@rebopharm.de

COOKIEVERKLARING WAT ZIJN COOKIES? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele toestel worden geplaatst, wanneer u een website bezoekt. Ter vereenvoudiging gebruiken we in dit gedeelte van de privacyverklaring de term “cookies” als verzamelnaam voor verschillende technieken zoals cookies, flashcookies en webbeacons. Deze nemen nauwelijks geheugenruimte in beslag en worden na afloop automatisch gewist. Bepaalde cookies verlopen aan het einde van uw internetsessie, andere worden voor een beperkte periode opgeslagen.

VAN WELKE COOKIES MAKEN WIJ GEBRUIK? Er zijn verschillende soorten cookies; zij dienen verschillende doeleinden. Sommige worden gebruikt voor het browsen op de website en om bepaalde functies weer te geven. Anderen geven ons informatie over uw browserervaring (bijvoorbeeld op welk moment zich problemen voordoen, wanneer u bepaalde inhoud wilt zien), zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen en uw volgende bezoek zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Cookies die door ReboPharm worden geplaatst, worden “first-party cookies” genoemd. Cookies die door andere aanbieders worden geplaatst, worden “third-party cookies” genoemd. Third-party cookies maken het mogelijk om eigenschappen en functies van derden op of via de website ter beschikking te stellen (bijv. reclame, interactieve inhoud en analyses). De partijen die deze third-party cookies plaatsen, kunnen uw computer of mobiele apparaat herkennen wanneer u de betreffende website en bepaalde andere websites bezoekt. Daar de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk is voor ReboPharm, zien wij volledig af van het gebruik van third-party cookies!

WAAROM MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES? ReboPharm gebruikt cookies in de eerste plaats om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken en voor reclamedoeleinden bij toekomstige bezoeken aan andere websites. Hieronder vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de soorten cookies die wij gebruiken en de redenen voor het gebruik ervan:

1. NECESSARY REQUIRED COOKIES zijn essentieel en zorgen ervoor dat u naar en binnen de website kunt navigeren en bepaalde functies kunt zien (deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw winkelwagentje in alle stadia van uw betaalproces opgeslagen blijft). Deze cookies zijn noodzakelijk voor het waarborgen van de essentiële functionaliteit van de website. Ze worden opgeslagen voor de duur van uw internetsessie.

2. FUNCTIONAL EN ANALYSIS COOKIES dienen ertoe om u een nog prettiger en probleemloze klantervaring te bieden. Deze cookies stellen ons in staat om het gebruik van de website te analyseren, zodat wij het resultaat van de website kunnen meten en verbeteren. Deze kunnen door ons of door derden namens ons worden geplaatst (zie opt-out voor cookies Momoto Iframe) en worden opgeslagen voor de duur van uw internetsessie.

MAATREGELEN TEGEN COOKIES U kunt uw browserinstellingen zodanig wijzigen dat cookies worden verwijderd of dat wordt voorkomen dat bepaalde cookies zonder uw uitdrukkelijke toestemming op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Onder “Help” in uw browser vindt u informatie over het beheer van uw cookie-instellingen.

HOE VAAK WORDT DEZE COOKIEVERKLARING GEACTUALISEERD? Wij kunnen deze cookieverklaring te allen tijde wijzigen, bijvoorbeeld bij aanpassingen van de door ons gebruikte cookies of wanneer dit noodzakelijk is om andere bedrijfsmatige, wettelijke of regelgevende redenen. Controleert u deze cookieverklaring a.u.b. regelmatig om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

MAATREGELEN TEGEN COOKIES U kunt uw browserinstellingen wijzigen zodanig wijzigen dat cookies worden verwijderd of dat wordt voorkomen dat bepaalde cookies zonder uw uitdrukkelijke toestemming op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en zodoende permanent bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Voorts kunnen reeds geplaatste cookies in de internetbrowser worden verwijderd. Indien het accepteren van cookies wordt gedeactiveerd of de bijbehorende cookies worden verwijderd, zijn onze internetpagina’s mogelijk niet volledig bruikbaar.
Onder “Help” in uw browser vindt u informatie over het beheer van uw cookie-instellingen. Hier kunt u lezen, hoe u uw browser correct instelt:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/de-DE/kb/Cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: http://www.opera.com/de/help

Newsletter Toestemming bij gebruikmaking van MailChimp
Informatie over de newsletter en toestemmingen
Hierna informeren wij u over de inhoud van onze newsletter, over de aanmeldings-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw rechten van bezwaar. Door u te abonneren op onze newsletter gaat u akkoord met de ontvangst ervan en de beschreven procedures.
Inhoud van de newsletter
Wij van ReboPharm Arzneimittelvertriebsgesellschaft mbH, of derden namens ons, sturen newsletters met reclame alleen met instemming van de ontvanger of wettelijke toestemming, en uitsluitend naar onze klanten met een actieve klantaccount. Onze newsletters bevatten informatie over ReboPharm producten en diensten, maar ook informatie over evenementen, kortingen en speciale prijsaanbiedingen evenals organisatorische informatie over onze verkoopkanalen.
Aanmelding voor de newsletter, double opt-in en protocollen
De aanmelding voor onze newsletter vindt plaats via uw klantaccount of middels een zogenaamde double opt-in procedure. U ontvangt dan na uw aanmelding een e-mail. Pas na bevestiging van uw aanmelding via deze e-mail worden onze newsletters naar het aangegeven adres gestuurd. Dit is een beschermingsmaatregel om te voorkomen dat uw e-mailadres wordt belast met ongevraagde e-mails (zogenaamde spam).
Tijdens het aanmeldproces worden behalve uw e-mailadres ook het tijdstip van aan- of afmelding en het gebruikte IP-adres permanent opgeslagen om te kunnen aantonen dat het wettelijk voorgeschreven kader wordt nageleefd.
Gebruik van de verzenddienst “MailChimp”
De verzending van de newsletter geschiedt door “MailChimp”, een newsletter-verzenddienst van de aanbieder Rocket Sience Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
De e-mailadressen van de ontvangers van onze newsletter en diens gegevens die in deze informatie worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de newsletter te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens zijn eigen informatie gebruiken om haar eigen service te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en weergave van de newsletter technisch te optimaliseren dan wel voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze newsletter echter niet om deze zelf aan te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.
Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid alsmede de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd op grond van de VS-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verbindt zich er dus toe de EU-gegevensbeschermingsvoorschriften na te leven. Bovendien hebben wij met MailChimp een “Data-Processing-Agreement” (overeenkomst inzake gegevensverwerking) gesloten. Dit is een overeenkomst waarin MailChimp zich verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze in overeenstemming met hun privacybepalingen namens ons te verwerken en in het bijzonder deze niet aan derden door te geven. De privacybepalingen van MailChimp kunt u inzien op https://mailchimp.com/legal/privacy

Statistische verzameling en analyses
De newsletters bevatten een zogenaamde “webbeacon”, d.w.z. een pixelbestand dat bij het openen van de newsletter door de MailChimp-server wordt geactiveerd. Hierdoor worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over uw browser en systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opening van de newsletter. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun locaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden.

Bij de statistische enquêtes wordt ook bepaald of en wanneer de newsletters worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan technisch aan de afzonderlijke ontvangers van de newsletters worden gekoppeld. Het is echter noch ons streven, noch dat van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veel meer daartoe om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te sturen die aansluit bij de interesses van onze gebruikers.

Online toegang en gegevensbeheer Het is mogelijk dat wij de ontvangers van de newsletter doorsturen naar de websites van MailChimp. Zo bevatten onze newsletters een link waarmee de ontvangers de newsletters online kunnen lezen (bijv. in geval van weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen ontvangers van de newsletters hun gegevens achteraf corrigeren, zoals bijv. hun e-mailadres. Ook de privacyverklaring van MailChimp is alleen beschikbaar op hun website.
In dit verband wijzen wij erop dat op de websites van MailChimp cookies worden gebruikt en zodoende persoonsgegevens worden verwerkt door MailChimp, zijn partners en dienstverleners (bijv. Google Analytics). Wij hebben invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van MailChimp.

Opzegging/intrekking

U kunt de ontvangst van onze newsletter te allen tijde beëindigen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Hierdoor vervalt uw toestemming voor de verzending via MailChimp en de statistische analyses. Een afzonderlijke beëindiging van de verzending via MailChimp of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk.
Aan het einde van elke newsletter vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden voor de newsletter.

RECHT VAN BEZWAAR BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT In geval van inbreuken op de bepalingen inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene een recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In ons geval is de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf